• Home
  • Naturhistorie og vitenskap
  • Forsøg til en almindelig Naturhistorie, … Siette Deel. … over Planteriget, … I – II Hermed følger et Kobber over Brødfrugttræet.

Forsøg til en almindelig Naturhistorie, ... Siette Deel. ... over Planteriget, ... I - II Hermed følger et Kobber over Brødfrugttræet.

Utgitt: Kiøbenhavn,
1793
(8 bl.), 1333 s., fortl. pag. Samt. slitt helskinnbd. m. opp. bånd, bd. I m. fuktskj. på forperm. Rift i foldepl., ellers pen materie.

For sale now!

Selected items

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

For sale now!

Request

Forsøg til en almindelig Naturhistorie, … Siette Deel. … over Planteriget, … I – II Hermed følger et Kobber over Brødfrugttræet.