1) Njaals Saga. Overs. av Karl L. Sommer- felt. 2) Daa, Ludv. Kr.: Skisser fra Lapland, Karelstranden og Finland. 3) Mohn, H.: Om Vind og Vejr. Meteorologiens Hovedresultater.

Utgitt: Kristiania,
1870-72
VI + (2) + 334 + (2) s. samt 2 foldekart fra Island. (8) + 288 s. + et foldekart over Kolahalvøya. VIII + 303 + (1) s. Illustr., karter. Fraktur. I ett samt. skb. m. marm. dekler. Overtrekkspapir noe avskr. Rifter i 2 upag. s. foran i del 2, ellers pen.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

1) Njaals Saga. Overs. av Karl L. Sommer- felt. 2) Daa, Ludv. Kr.: Skisser fra Lapland, Karelstranden og Finland. 3) Mohn, H.: Om Vind og Vejr. Meteorologiens Hovedresultater.