1853, -54, -55, -56 og -59 i ett bd.

Utgitt: Christiania, Malling,
115 + 116 + 98 + 90 + 128 s. Fraktur. Illustr. i s/h. Alle foromsl. medb. Priv. skb. Nedre kapitél sl. Hjørner knekket. Spr. i fremre ytre og indre fals. Noen flekker i materien, ellers pen.
Kommentar: Heri bl.a.: Kaltenborn: Om norske Byers Vaaben. P. A. Munch: Om Throndhjems Domkirke.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

1853, -54, -55, -56 og -59 i ett bd.