• Hjem
  • Bøker
  • Filosofi og religion
  • Bøker eldre enn 1850
  • Baptismōn didachē: [med greske bokstaver] eller Lærdom om Daabe, Adskilt fra Forrige oc Itzige Tiders Misbrug; oc igien bragt til den Fôrste Sundhed oc Eenfoldighed: Overensstemmende med Sandheds Ord, Troens Væs- en, oc Christi Rigis Natuer. Ved William Dell, Evangelii Tjenere, oc Magister at Convil oc Cajus Collegio, på det Universitêtet Cambridge i Engeland.

Baptismōn didachē: [med greske bokstaver] eller Lærdom om Daabe, Adskilt fra Forrige oc Itzige Tiders Misbrug; oc igien bragt til den Fôrste Sundhed oc Eenfoldighed: Overensstemmende med Sandheds Ord, Troens Væs- en, oc Christi Rigis Natuer. Ved William Dell, Evangelii Tjenere, oc Magister at Convil oc Cajus Collegio, på det Universitêtet Cambridge i Engeland.

Utgitt: London, Tryckt iblandt andre hands Prædickener paa Engelsk, 1652, oc nu oversat paa Dansk af Christopher Meidel, anno,
1706
Liten 8vo. (24) + 55 s. Samt. omsl. i marmorert papir u. tekst. Små eselører. Endel kulepennmarkeringer i margene i forordet, ellers ikke. Omsl. litt avskr. Ellers pen, ren og fast materie.
Kommentar: Antagelig oversettelse av Dells radikale dåpstelogiske skrift “Several Sermons and Discourses” fra 1652. Skriftet har en innledende tekst s. (9-24) “Til den Danske oc Norske Lutherske Menighed, i London i Engeland” undertegnet av Christopher Meidel og datert Chelmsford Fengsel Juni 1706. Meidel ble ordinert til prest for den nyopprettete menigheten i London i 1687, men kom i kontakt med kvekerne, forkynte avvikende lære og ble avsatt i 1690. Innled- ningen var ment som et forsvarsskrift og en forklaring på hans handlinger mens han var i London. Etterhvert gik han helt over til kvekernes lære og misjonerte for dem i Norge, noe som resulterte i landsforvisning i 1703. Han døde i London i 1715. Bibl. Dan. 1/255.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Baptismōn didachē: [med greske bokstaver] eller Lærdom om Daabe, Adskilt fra Forrige oc Itzige Tiders Misbrug; oc igien bragt til den Fôrste Sundhed oc Eenfoldighed: Overensstemmende med Sandheds Ord, Troens Væs- en, oc Christi Rigis Natuer. Ved William Dell, Evangelii Tjenere, oc Magister at Convil oc Cajus Collegio, på det Universitêtet Cambridge i Engeland.