“Bergens kalvskind”. Registrum praediorum et redituum ad Ecclesias Dioecesis bergensis saec. p. C. XIV, to pertinentium, vulgo dictum (Bjørgynjar Kalffskinn). Edidit annotationinbusque illustravit. Accedunt duae tabulae lapidi incisae.

Utgitt: Christiania, Guldberg & Dzwonkowksi,
1843
4to. 132 + (2) s. 2 litogr. plansjer. Foromslaget og dedikasjonssiden [til Carl Johan] er helt løse og slitte i kantene. Bakomsl. mgl. Småbiter mgl. uten teksttap på den siste litografien.
Kommentar: Bergen Kalvskinn er en jordebok for kirkens eiendommer i Bergen bispedømme fra midten av 1300-tallet. Man tror at jordeboken ble startet mellom 1310 og 1320 av biskop Audfinn. Den beskriver økonomiske, eiendomsmessige, juridiske og sosiale forhold i senmiddelalderen.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

“Bergens kalvskind”. Registrum praediorum et redituum ad Ecclesias Dioecesis bergensis saec. p. C. XIV, to pertinentium, vulgo dictum (Bjørgynjar Kalffskinn). Edidit annotationinbusque illustravit. Accedunt duae tabulae lapidi incisae.