Boken om bøker. Aarskrift for bokvenner. Utgit ved … 1. til 3. årgang (av 7.) [ 3 bind.]

Utgitt: Oslo,
1926-1932
Store 8voer. 257, (1) + 194 + 191 s. Pene private klistermarmorerte kartonasjebind, originalomslag medbundet i bind 1 og 3. Ex Libris. Illustrerte i svart/hvitt. Skrapede ytre falser, en skade på nedre kapitel i bind 1, resterende kapiteler støtte, pen materie.
Kommentar: Heri blant annet Et bidrag til den eldste bokhandels historie i Norge, Svarteboka, Boghandlerprivilegier før 1814, Norges første litografiske officin Louis Fehr, Anne Holtsmark: En side av norsk bokhistorie, Relationer fra Christiania, Bergen og Trondhjem om smaae Piecers censur, Bokauktioner i Oslo 1922, 1923-26, 1926-1931.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Boken om bøker. Aarskrift for bokvenner. Utgit ved … 1. til 3. årgang (av 7.) [ 3 bind.]