De mørke maaneders indflydelse paa blodet. [Vidensk. Selsk. skr.]

Utgitt: Kristiania,
1910
4to. 86 s. + 4 litogr. foldetabeller i to farger. Orig. omsl. Uoppsk. Litt ufriskt omsl m. merke etter prislapp, samt en rift i overkant, ellers pen.
Kommentar: Avhandling m. følgende konklusjon: “Jeg kan … ikke faa andet resultat, end at spørgsmaalet om, hvorledes de mørke maaneder indvirker paa blodet, endnu venter paa sin endelige løsning.”

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

De mørke maaneders indflydelse paa blodet. [Vidensk. Selsk. skr.]