Den bakvendte familieboken. Ved tre av dem. Alkoholisme - Åtselgribb.

Utgitt: Oslo,
1951
Liten 4to. 176 sp., (2) s. Originalt omslag. Rikt illustrert i sort/hvitt. Omslaget noe slitt, spesielt i ryggen. Pen materie.
Kommentar: Film, kunsten å fremstille levende bilder, første gang utviklet i Sovjet-Samveldet. F. gir lærerike innblikk i de forskjellige nasjoners folkekarakter og levesett. Således fremgår det av fransk film at alle franskmenn er lekterskippere, forfulgt av politiet, mens svensk film gir den opplysning at alle yng re svenske kvinner er engasjert i den yrkesmessige prostitusjon.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

Solgt

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Den bakvendte familieboken. Ved tre av dem. Alkoholisme – Åtselgribb.