Digte. Første og anden Deel. 1. utg.

Utgitt: København,
1847
234 + 264 s. Fraktur. Priv. senere skb. m. opph. bånd. Pen.
Kommentar: Det siste Blicher ga ut, han døde i 1848 etter å ha fått avskjed som prest – i nåde, uten ansøkning.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Digte. Første og anden Deel. 1. utg.