Dikt fra ei nonne. + Samtaler med en sauebonde. + Lensmann fra ni til fem. 3 bd.

Utgitt: Oslo,
2009 – 2011
Liten 8vo. 77 + 70 + 72 s. Orig. kartonbd. Ded. fra forf. i alle bd. Meget pene.
Kommentar: Dikttriologien LHMR. “Dikt fra ei nonne” regnes som Thorsens debut, men han utga i 2008 boksingelen “Ned i kjelleren”.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Dikt fra ei nonne. + Samtaler med en sauebonde. + Lensmann fra ni til fem. 3 bd.