Domkirken i Trondheim 3 bd. Bd. I-II: Kirkebygget i middelalderen (Fischer) Bd. III: Fra Katedral til sognekirke (Lysaker).

Utgitt: Oslo,
1965-1973
Leks 8vo. 404 + [405-707 (I-XXVII)] + 424 sider. Originale helsjirtingbind med vareomslag. Illustrert i farger og svart/hvitt (27 plansjer i bind II, 4 fargeplansjer i bind III. Noe spor av rift på omslagene, omslagene på bind III har spor av skrap, ellers pene.
Kommentar: Redaksjonskomite i bind I-II. Arne Fjellbu, theodor Petersen, Arne Bergsgård, Th. M. Andersen, Tord Godal, Gerhard Munthe, Olaus Schmidt. Bind III. Tord Godal, Gerhard Munthe, Olaus Schmidt.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Domkirken i Trondheim 3 bd. Bd. I-II: Kirkebygget i middelalderen (Fischer) Bd. III: Fra Katedral til sognekirke (Lysaker).