Egenhendig brev på 1 side til kammerherre Holst, datert Ask på Ringerike 21. Aug. 1887, signert “Hans Gude”.

Kommentar: Brevet er et avslag på en innbydelse på grunn av Gudes reisevirksomhet. Mottager av brevet var Christian Holst (1809-1890), kammerherre fra 1839 og tilknyttet hoffet og Universitetet som mangeårig universitetssekretær. En av innbyderne til Fortdisminneforeningens stiftelse i 1844, bestyrer av Bygdøy kongsgård osv. Proveniens: Den Flachska samlingen i Stockholm.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Egenhendig brev på 1 side til kammerherre Holst, datert Ask på Ringerike 21. Aug. 1887, signert “Hans Gude”.