Egners Lesebøker nr. 11 - 16 for ungdomsskolen. Nr. 11 og 12 i 2. oppl., de andre i 1. oppl.

Utgitt: Oslo,
1963-72
6 bd. Illustr. i s/h og farger. Orig. sjirtryggbd. m. fargetr. dekler. Alle bd. ded. av Egner på fribl. [Med vennlig hilsen Thorbjørn Egner.] Et par fl. på fordekkel bd. 11, ellers pene.
Kommentar: Avvikende ded. i bd. 11: «Kjell Johanssen som et lite apropos og med vennlig hilsen og god sommer! Thorbjørn Egner, juni 1973.» Disse lesebøkene kom aldri i bruk.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Egners Lesebøker nr. 11 – 16 for ungdomsskolen. Nr. 11 og 12 i 2. oppl., de andre i 1. oppl.