Ei blot til Lyst. Farce med Sang.

Utgitt: Throndhjem, Forfatterens Forlag.,
1864?
Liten 8vo. 22, (1) s. Trådheftet, komb. omsl. og tbl. Uoppskåret og ubeskåret.
Kommentar: … det er nu en trang Tid vi lever i siden Jernbanen og Veiarbeidet … ble tilendebragt … Antagelig utgitt i forbindelse med åpningen av jernbanen Trondhiem – Støren (5. august 1864).

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Ei blot til Lyst. Farce med Sang.