En sandfærdig Beretning om Danmarks Politiske Forbrydelser imod Kongeriget Norge fra Aar 955 indtil 1814, eller fra Hakon Adelsteens Krig med Harald Blaatand, indtil Fredsslutningen i Kiel. En historisk Skisse.

Utgitt: Norge [Christiania],
1816
8vo. 145 s., (1) blad trykkfeil. Nyere håndbundet sjirtingbind med samt. kartonasjeomslag medbundet. Overstrøket navn nederst på tittelbladet. Gammelt navn “Smith” på tittelbl. Svak fuktskjold mot slutten.
Kommentar: Etter en prosess i 1814 hvor Wergeland ble beskyldt for å ha bakvasket Christian Frederik måtte han leve med ryktet som svensksinnet. Enda verre ble det da han 1816 utgav dette anonyme skriftet. Det ble raskt kjent at han var forfatteren, og en rad motinnlegg ødela hans fremtid som historisk-politisk skribent. Men han fikk Karl Johans velvilje, gikk foran i køen og fikk det gode sognekallet i Eidsvoll.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

En sandfærdig Beretning om Danmarks Politiske Forbrydelser imod Kongeriget Norge fra Aar 955 indtil 1814, eller fra Hakon Adelsteens Krig med Harald Blaatand, indtil Fredsslutningen i Kiel. En historisk Skisse.