• Hjem
  • Bøker
  • Personhistorie
  • PERSONALHISTORIE
  • SLEKTSHISTORIE
  • Familien Dybwad 1734 – 1934 og grene av tilknyttede familier. Trykt som manuskript med bilag fra “Kjøbmand Jacob Dybwads familielegat”. (+) M. tillegg: Familien Dybwad 7de og 8de ledd av Minna Jespersen. Supplement til JOhn Dybwad: Familien Dybwad 1734-1934. Trykt som manuskrift.

Familien Dybwad 1734 – 1934 og grene av tilknyttede familier. Trykt som manuskript med bilag fra “Kjøbmand Jacob Dybwads familielegat”. (+) M. tillegg: Familien Dybwad 7de og 8de ledd av Minna Jespersen. Supplement til JOhn Dybwad: Familien Dybwad 1734-1934. Trykt som manuskrift.

Utgitt: Oslo,
1934/1953
Stor 8vo. 91 + 50 sider. Privat innbinding. Illustrert i svart/hvitt. Noe plett på fremre dekkel, ellers pen.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Familien Dybwad 1734 – 1934 og grene av tilknyttede familier. Trykt som manuskript med bilag fra “Kjøbmand Jacob Dybwads familielegat”. (+) M. tillegg: Familien Dybwad 7de og 8de ledd av Minna Jespersen. Supplement til JOhn Dybwad: Familien Dybwad 1734-1934. Trykt som manuskrift.