Festskrift til Anders Bugge på 55 årsdagen 1. mai 1944. På fordekkel: Flora ex Mensa Rotunda.

Utgitt: Oslo,
1944
A4, maskinskrevet og mangfoldiggjort. 159 s. + 11 s. s/h illustr. + 3 pl., hvorav 2 foldete. Orig. kartonbd. Noe ufriske kanter. Pen, men gulnet materie. Kun trykt i 50 eksemplarer, dette er nr.12.
Kommentar: Interessante artikler av Charlotte Thomas (Blindheim) om “Drakt og smykker”, Svein Molaug om “Renessansemåling frå taket av den gamle Suldalskyrkja”, Thv. Krohn-Hansen om den norske barokkskje, Ada Buch (Polak) om pokaler i rokokkoperioden, Henning Gran om Universitetet og Gamle Festsal, Jan H. Lexow om “En kunstbegivenhet i 1820-årenes Bergen” og flere kulturhistoriske artikler.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Festskrift til Anders Bugge på 55 årsdagen 1. mai 1944. På fordekkel: Flora ex Mensa Rotunda.