Finmarkens politiske historie. Aktmæssig fremstillet. Med 29 aktstykker og 7 karter som bilag.

Utgitt: Kristiania,
1923
Leks 8vo. 357 s. Brunt skinnbd. Eksemplaret er utgått fra Tromsø bibliotek, stempler på baksiden av tittelbl. Nummer påskrevet ryggen nederst. Lomme bakerst på forsatsen. Noen bruksspor på bindet og i materien.
Kommentar: Vidensk. selsk. Skr. 1922 No. 3. “Enkelte av Johnsens lokalhistoriske arbeider hadde også tilknytning til politikken. Finnmarkens politiske historie, bestilt og finansiert av Utenriksdepartementet, kan sees som en akademisk underbygging av Norges historiske rettigheter i regionen, til støtte for norske krav ovenfor Finland og fornorskingspolitikken rettet mot den kvenske og samiske minoriteten.” (Fra Norsk Biografisk Leksikon).

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Finmarkens politiske historie. Aktmæssig fremstillet. Med 29 aktstykker og 7 karter som bilag.