Folkevennen. Et Tidsskrift udgivet af “Selskabet for Folkeoplysningens Fremme”. Første Aargang. Med tre Tillægshæfter.

Utgitt: Christiania,
1852
8vo. (4), 300 s. + 149 s., (1@9 blad + 54 s. + 120 s. Orig. sjirtingryggbind med blå permer. Slitt bind. Enkelte brunpletter i materien.
Kommentar: En hel første årgang av dette folkeopplysningstidsskriftet, redigert av Ole Vig. Tilleggsheftene er av Jensenius om Bratsberg Amt, Rasch om biavl og Brun om Korstogene.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Folkevennen. Et Tidsskrift udgivet af “Selskabet for Folkeoplysningens Fremme”. Første Aargang. Med tre Tillægshæfter.