for den kongelige norske Armee. Føste Deel: Om Tjenesten i Almindelighed. Anden Deel: Tjenesten i Garnisonen. Anhang til anden Deel: Tjenesten i Qvartererne. Tredie Deel: Instruction for Tjenesten i Feldt.

Utgitt: Christiania,
1820
XVI, 162 – XVI, 144 – 20 – XXIV, 384 s. 5 foldepl. bak i boken. I ett samt. slitt skinnbd. Litt plettet, n. på forsatsbl.
Kommentar: Med 7 Tillæg fra 1828 – 1840 Ei maa nogen Skildtvagt, under hvilkensomhelst Paaskud, forlade sin Post, …

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

for den kongelige norske Armee. Føste Deel: Om Tjenesten i Almindelighed. Anden Deel: Tjenesten i Garnisonen. Anhang til anden Deel: Tjenesten i Qvartererne. Tredie Deel: Instruction for Tjenesten i Feldt.