for Tromsø Stift.

Utgitt: Tromsø og Kristiania,
1872
162 + (1) s. Fraktur. Portr. av Carl XV som frontispiece; Den Kongl. Belønnigsmedalje på foromsl. Tabeller. Ordforklar- inger samt en kort samisk ordliste. Bekjentgjørelsen av utstillingen også på samisk. Orig. omsl. Splittet i to, henger kun i én heftetråd.
Kommentar: Fiskeri og Ishavsfangst. Landbruget. Haandværks- Fabrik- og Bergværksdrift. Afdeling for Husflid og Gjenstande. Oldsager og Antikviteter. Dyre- og Plante- riget. Gjenstande … der ikke kunde henførste til de foran nævnte Klasser. Undervisnings-Materiel for Almueskolen. Finneafdelingen s. 106 – 162

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

for Tromsø Stift.