Forelæsninger over den Kantiske Philosophie.

Utgitt: Kiøbenhavn,
1798
8vo. 340 s. Fraktur. Privat enkelt kartonasjebind. Stempel på tittelblad. Gulnet rygg, blyantstrek i margen på s. 16, materien plettet noen få steder, ellers pen.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Forelæsninger over den Kantiske Philosophie.