Forelæsninger over Naturlæren I-II.

Utgitt: København,
1834
XIV +369 + (1) s. og VVI + 391 + (1) s. Fraktur. 5 foldekobbere i hvert bd. Samt. skb. m. forgylt dek. Liten spr. i begge y. fr. falser. Noen avskr. på kantene, ellers pene.
Kommentar: Fysikk.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Forelæsninger over Naturlæren I-II.