Forordning om Consumptionens Oppebørsel i Danmark.

Utgitt: København,
1751
8vo. (64) s. Nær samt. blågråttkartonasjeomslag med tittelen påskrevet forpermen. Ubeskåret og uoppskåret.
Kommentar: “Consumption” var en fellesbetegnelse for skatter og avgifter. “Consumptionen skal uden Forskiæl betales af det, som paa Kjøbstædernes Møller maales, nemlig, ligasaavel det Møllerne selv tilhører …”.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Forordning om Consumptionens Oppebørsel i Danmark.