Forsøg til en almindelig Naturhistorie, ... Niende Deel. ... over de firefødde Dyr, ... I - III

Utgitt: Kiøbenhavn,
1797 – 1798
LXIII, (1), 880 s. + L, 1248 s., bd, II og III pag. fortl., uten deltittelbl. Samt. litt slitt og plettet helskinnbd. m. opph. bånd og gulldekor. Forperm av bd. III fuktskadet. Pen materie.
Kommentar: Heri bl. a.: Om Rensdyret. Om der ere Enhiørninger til.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Forsøg til en almindelig Naturhistorie, … Niende Deel. … over de firefødde Dyr, … I – III