Forsøg til en almindelig Naturhistorie, ... Tredie Deel. ... over Jordvandet, dets Egenskaber ... i Have, Søer, Floder o. s. v.

Utgitt: Kiøbenhavn,
1789
(8 bl.) LXXXVIII, 951, (1) s. Samt. litt slitt og plettet helskinnbd. m. opph. bånd og gulldekor. Pen materie.
Kommentar: Heri bl.a.: Om Jordvandet Havsvælg og Malerstrømme.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Forsøg til en almindelig Naturhistorie, … Tredie Deel. … over Jordvandet, dets Egenskaber … i Have, Søer, Floder o. s. v.