Fortids kunst i Norges bygder. Østerdalen I-II (i ett bd.)

Utgitt: Oslo,
1934 – 1936
Folio. 66, (1) + 52, (4) s. Rikt ill. + pl. i s/h. og farger: XXIV + XXVIII. Samt. Skinnbd. m. opph. bånd. Pen
Kommentar: Hver voksen Østerdøl forstod å bruke øksen …

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Fortids kunst i Norges bygder. Østerdalen I-II (i ett bd.)