Fru Inger til Østeraad. Historisk Drama i fem Akter.

Utgitt: Christiania,
1857
Liten 8vo. 157 x 102 mm. 148 s. Elegant, privat helskinnbind i helshirting kassett [Johanna Röjgård]. Ren og pen materie som bare såvidt er beskåret. Et meget tiltalende eksemplar.
Kommentar: Trykt og forlagt af H. J. Jensen. Hans Jacob Jensen (1824-1890) ble Ibsens forlegger gjennom førstetrykket av “Fru Inger” som føljetong i Illustrered Nyhedsblad. Ibsen anla sak, og vant i Høyesterett, mot Jensen etter hans pirattrykk av “Hærmændene” i 1873.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Fru Inger til Østeraad. Historisk Drama i fem Akter.