Gammel norsk vævkunst. Putetræk og tepper i farvetrykte gjengivelser. Mappe I (av X).

Utgitt: Kristiania,
1913
Tv4to. Billedverk i farger, 10 pl. + 4 s. tekst. Orig. omsl.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Gammel norsk vævkunst. Putetræk og tepper i farvetrykte gjengivelser. Mappe I (av X).