Gammel norsk vævkunst. Putetræk og tepper i farvetrykte gjengivelser. Mappe I - X. (alt som kom).

Utgitt: Kristiania,
1913 – 1922
Tverr-4to. Billedverk i farger, 10 pl. + 4 s. tekst i hver mappe. Tot. 100 fargepl. m. tekst. 10 hefter i orig.illustr. omsl., båndheftet. Noen småflekker i et par av heftene,, et par ufriske blad i hefte IX. Noen biter av ryggene mangler.
Kommentar: Grosch sin påkostede utgivelse vil for alltid være et solid referanseverk i norsk husflid.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Gammel norsk vævkunst. Putetræk og tepper i farvetrykte gjengivelser. Mappe I – X. (alt som kom).