• Hjem
  • Bøker
  • Politikk, økonomi
  • Geheimekabinetsminister Grev Johann Friedrich Struensee og hans Ministerium samt de det nærmest foregaaende og efterfølgende Til- dragelser i Danmark. Tredie Deel. [Av 3.] Serietittel: “Clio. Et Bidrag til Læs- ning for den fædrelandske Histories Yndere. Fierde Bind indeholdende: Struen- see og hans Ministerium. Tredie Del.”

Geheimekabinetsminister Grev Johann Friedrich Struensee og hans Ministerium samt de det nærmest foregaaende og efterfølgende Til- dragelser i Danmark. Tredie Deel. [Av 3.] Serietittel: "Clio. Et Bidrag til Læs- ning for den fædrelandske Histories Yndere. Fierde Bind indeholdende: Struen- see og hans Ministerium. Tredie Del."

Utgitt: Kjøbenhavn,
1824
(4), 282, (2) s. Fraktur. Privat kartonasjebind med ny svart tape som ryggstripe. Notater på forsats. Slitt bind. Siste 3 blad fuktskjemmet, ellers pen materie.
Kommentar: Struensees raske vei til makten og hans dype fall. Bibl. Dan. III, 1487. Dette eksemplaret har tilhørt Motzfeldt – en 1814-mann, hans navnetrekk på innsiden av forperm. Notater om ham vedlagt.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

Solgt

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Solgt

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Geheimekabinetsminister Grev Johann Friedrich Struensee og hans Ministerium samt de det nærmest foregaaende og efterfølgende Til- dragelser i Danmark. Tredie Deel. [Av 3.] Serietittel: “Clio. Et Bidrag til Læs- ning for den fædrelandske Histories Yndere. Fierde Bind indeholdende: Struen- see og hans Ministerium. Tredie Del.”