“Generende familieforhold”. Enkelttrykk fra “Har Dyrene Sjæl?”

Utgitt: København,
1915
Originalt oppklebet fargelitografi, som utgitt. 27,5 x 21 cm. Bunnpapirert noe gulnet, små merker etter stifter, ellers meget pent.
Kommentar: Fra 2. utgaven. Kittelsens vittige illustrasjoner med småkryp.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

“Generende familieforhold”. Enkelttrykk fra “Har Dyrene Sjæl?”