Grönland. Dess natur och innevånare. Efter äldre och nyare författares skildringar samt egen erfarenhet. Tecknade af … Med fyra färgtryckta planscher och elfva af Grönländare skurna träsnitt.

Utgitt: Upsala.,
1872
Stor 8vo. Nyere, priv. hellerredsbd. Orig. foromsl. medb. Hilsen på verso av frontisp., n. på foromsl. Pent ekspl.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Grönland. Dess natur och innevånare. Efter äldre och nyare författares skildringar samt egen erfarenhet. Tecknade af … Med fyra färgtryckta planscher och elfva af Grönländare skurna träsnitt.