Hærmændene paa Helgeland, Skuespil i fire Akter af Henr. Ibsen

Utgitt: Christiania,
1858
115 + (1) s. Nyere helkarton m. skinn tittelfelt på forperm. Siste sp. litt plettet, ellers pen.
Kommentar: S & R variant A2.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Hærmændene paa Helgeland, Skuespil i fire Akter af Henr. Ibsen