• Hjem
  • Bøker
  • Skjønnlitteratur
  • Heimskringlam. Edidit et emendavit Sigbjørnus, professor literarum et historiarum Sollandorum universiatis Christiani I Roegeviciæ.

Heimskringlam. Edidit et emendavit Sigbjørnus, professor literarum et historiarum Sollandorum universiatis Christiani I Roegeviciæ.

Utgitt: Kristiania,
1889
8vo. 31 s. Orig. kartonbd. Sprukket i fremre fals, samt liten papirspr. mellom s. 16 og 17, henger likevel godt sammen og er forsåvidt et absolutt bra eksemplar.
Kommentar: En av vår litteraturs mest besynderlige debuter! Boken er både en parodi på lærd historie-forskning i sagastil samt en satirisk fremstilling av forholdene på Studenthjemmet der Obstfelder bodde. Studenthjemmet lå i Underhaugsveien 13 og feiret sitt 10-års jubileum 20. mars 1888, og det var på denne festen at Obstfelder som hjemmets “historiograf og seremonimetser” leste høyt “Hjemmets saga”. Studenthjemmet i Homansbyen ble populært kalt “Sollandet”. “Helge litle hin mortepomper” er et ironisk miniatyrportrett av ham selv.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Heimskringlam. Edidit et emendavit Sigbjørnus, professor literarum et historiarum Sollandorum universiatis Christiani I Roegeviciæ.