Hel årgang 1942. 2 bd.

Utgitt: Oslo, Gyldendal,
1942
4to. Separat paginering. Alle omslag medbundet. I to ufriske, priv. skinnbd. Ryggene avskrapet, en rift v. n. kapitél på bd. II. Pen materie.
Kommentar: Merkelige matoppskrifter og forslag til omsøm av klær. Helt uten politikk.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Hel årgang 1942. 2 bd.