Hepaticologiens utveckling. Från äldsta tider till och med Linné.

Utgitt: Helsingfors,
1877
4to. 51 s. Originalomslag. Forfatterdedikasjon. Uoppskåret. Rufsete omslag, sprukket i rygg, leggene henger løst sammen, stort sett pen materie.
Kommentar: På omslaget står det “Till åhörande af de offentliga föredrag hvarmed Professorn i Geologi och Mineralogi Filosofie Doktorn Fredrik Johan Wiik och Professorn i Matematik Filosofie Doktorn Magnus Gustaf Mittag-Leffler den 5 Maj 1877 komma att tillträda sina ämbeten inbjudas Vetenskapens Gynnare, Idkare och Vänner vördsamt af Fysisk-Matematiska Sektionens Dekanus Sextus Otto Lindberg.”

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Hepaticologiens utveckling. Från äldsta tider till och med Linné.