Historia om de nordiska folken. Kommentar: John Granlund. [1–22 i 4 bind]. Andra upplagan.

Utgitt: Stockholm,
1976
Stor 8vo. II, 405 + 411 + 344 + 654 s. Originale kartonasjebind. Illustrerte i svart/hvitt. Noen fingermerker på permene, gulnede rygger, ellers pene.
Kommentar: En hendig og bra utgave av Olaus Magnus, tilgodesett med alle de nyttige opplysningene av Granlund. “En sällsam blandinng av exakta iakttagelser samt tidsbetingade lån ur medeltidens och renässansens lärda skrifter och uppfattningar.”

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Historia om de nordiska folken. Kommentar: John Granlund. [1–22 i 4 bind]. Andra upplagan.