• Hjem
  • Bøker
  • Historie, land og riker, reiser og polarlitteratur
  • Bøker eldre enn 1850
  • Historisk Almanach För Skott-året 1780. Utgifwen, Efter Kongl. Maj:ts Nådigste Förordnande, Af Det Wetenskaps Academie. + Hof Calender för Skott-året 1780. Til Stockholms Horizont, Belägen 59. Gr. 20. m. Norr om Æquatoren. Innehåller. Konungars och Prinsars Födelse-Dagar, De förnämste Ämbätsmän, Riddare af Kongl. Seraphimer Orden, samt Commend. och Riddare af de öfrige Kongl. Orden; Utgifven Efter Kongl. Maj:ts Nådigste förordnade, af Dess Vetensk. Academie. + Stockholms Stads Calender för Skott-året 1780. Innehåller Förteckning på Ämbetsmän och Betjening vid de i Stockholm varande Kgl. Collegier och andra Publika Verk, af Civil-Militair- och Kyrko-staterne. Udgifven Med KONGL. MAJ:TS Nådigste tilstånd, af Dess Vetenskaps Academie. Tre bøker i ett bilde.

Historisk Almanach För Skott-året 1780. Utgifwen, Efter Kongl. Maj:ts Nådigste Förordnande, Af Det Wetenskaps Academie. + Hof Calender för Skott-året 1780. Til Stockholms Horizont, Belägen 59. Gr. 20. m. Norr om Æquatoren. Innehåller. Konungars och Prinsars Födelse-Dagar, De förnämste Ämbätsmän, Riddare af Kongl. Seraphimer Orden, samt Commend. och Riddare af de öfrige Kongl. Orden; Utgifven Efter Kongl. Maj:ts Nådigste förordnade, af Dess Vetensk. Academie. + Stockholms Stads Calender för Skott-året 1780. Innehåller Förteckning på Ämbetsmän och Betjening vid de i Stockholm varande Kgl. Collegier och andra Publika Verk, af Civil-Militair- och Kyrko-staterne. Udgifven Med KONGL. MAJ:TS Nådigste tilstånd, af Dess Vetenskaps Academie. Tre bøker i ett bilde.

Utgitt: Stockholm,
1779
12mo. 84 + 155, (1) + 93, (1) s. Privat skinnbd. m. opphøyde ryggbånd. Ex Libris i fremre forsats. Litt slitt ved øvre kapitél, ellers pen.
Kommentar: Heri: Förteckning På de Fröknar, som uti Wadstena Adeliga Jungfru-Stift blifit inskrefne, och, få mycket Directionen vetterligt är, ännu lefnva och ogifta.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Historisk Almanach För Skott-året 1780. Utgifwen, Efter Kongl. Maj:ts Nådigste Förordnande, Af Det Wetenskaps Academie. + Hof Calender för Skott-året 1780. Til Stockholms Horizont, Belägen 59. Gr. 20. m. Norr om Æquatoren. Innehåller. Konungars och Prinsars Födelse-Dagar, De förnämste Ämbätsmän, Riddare af Kongl. Seraphimer Orden, samt Commend. och Riddare af de öfrige Kongl. Orden; Utgifven Efter Kongl. Maj:ts Nådigste förordnade, af Dess Vetensk. Academie. + Stockholms Stads Calender för Skott-året 1780. Innehåller Förteckning på Ämbetsmän och Betjening vid de i Stockholm varande Kgl. Collegier och andra Publika Verk, af Civil-Militair- och Kyrko-staterne. Udgifven Med KONGL. MAJ:TS Nådigste tilstånd, af Dess Vetenskaps Academie. Tre bøker i ett bilde.