Husflid og Kunstindustri i Norge.

Utgitt: Kristiania,
1899
8vo. 37 s. Stiftet i ryggen med omslag, som utgitt. Noe skjevt omslag. Papirtap i kantene på omslaget.
Kommentar: Frida Hansens polemiske skrift er vanskelig å fange i veven. Hun følger her opp flere års uenigheter med Den norske Husflidsforeningen. Konfliktene dreide seg bl.a. om mønsterrettigheter og farging. Frida Hansen hevdet at Husflidsforeningen ikke hadde skjøttet sin oppgave med å støtte nyttehusfliden godt nok. Hennes mest kjente arbeid, “Melkeveien”, henger i Hamburg (Museum für Kunst und Gewerbe),

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Solgt

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Husflid og Kunstindustri i Norge.