Hvad må man kunne for å få førerkort? En kort veiledning utarbeidet for Kongelig Norsk Automobilklub. 2. opl.

Utgitt: Oslo, KNA,
[1932]
46 + (2) s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Nesten gj.g. fuktskj. i n. h. hj. Noen notater i tekst. Omsl. litt smusset og ufriskt. Vedlagt skatteavregningsskjema fra 1938/39 og en brun lønningskonvolutt fra 1945.
Kommentar: “Under gearing fra lavgear til et høiere gear og omvendt må føreren se fremover veien, aldri på pedaler og håndtak.”

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Hvad må man kunne for å få førerkort? En kort veiledning utarbeidet for Kongelig Norsk Automobilklub. 2. opl.