Hvalfangsten med tilknyttede næringer.

Utgitt: Oslo,
1929
Liten folio. 256 s. Rikt illustr. Origb blått helsjirtingbind med tittelen i gull på forpermen. Slitt på ytre falser. Noe slitt rundt kantene og øverst og nederst på ryggen.
Kommentar: Utkommet i serien “Norges Næringsveier i Tekst og Billeder.” Med mange opplysninger om de enkelte firmaene. Egne lange kapitler om Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Ellers oversiktsartikler av Sigurd Risting og Bjarne Aagaard.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Hvalfangsten med tilknyttede næringer.