I skyggen av Karl Johan. Fragment av en kvindes liv. Av Rita Freimann. Femte Oplag

Utgitt: Kristiania, Aass,
1923
87 s. Orig. illustr. omsl. Uoppsk. Pen.
Kommentar: Uvanlig. Frich utga i 1912 denne romanen under pseudonym. Her gjorde han oppgjør med «tidens Homosexualisme», Rita Freimann erfarer hvordan det går når hun gifter seg med en flott fyr, Howitz, som viser seg å interessere seg lite for henne, men sterkt for vakre, unge menn. Frich skriver: «Ja – der gik den nye tids type, halvmændene, som fra avgrundens mulvarpegange glider ind i samfundets lys med speidende vaktsomme fosforøine, – smidige, sleipe og vaakne… Aa – de er saa ærbødige, ædruelige og høflige. Overalt hører man deres slepne diskant. De vrikker sig frem til alle stillinger, energiske, intrigante og ærgjerrige.»

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

I skyggen av Karl Johan. Fragment av en kvindes liv. Av Rita Freimann. Femte Oplag