Illustreret maanedsskrift for populær naturvidenskab 1910-11. Utgit av Bergens Museum. [34de og 35te aarg.]. Red. Jens Holmboe.

Utgitt: Bergen,
1910
(8) + 384 og (8) + 408 s. Illustr. Samt. skb. Litt avskr., ellers pen.
Kommentar: Heri Damas: Grønlandshavets oceanografi. Villiers: Det usynlige i kinemato- graf. Hagem: Om jordbundens sopper og deres betydning. Schetelig: Jutulhugget. Hvordan er det blit til? M. m.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Illustreret maanedsskrift for populær naturvidenskab 1910-11. Utgit av Bergens Museum. [34de og 35te aarg.]. Red. Jens Holmboe.