Indberetninger om National= Festen den IIte December 1811, ... Kong Frederik den Sjettes Befaling om et Universitet i Norge. Udgivne af Det Kongl. Selskab for Norges Vel ved ...

Utgitt: Christiania, Lehmann,
1812
XLVI, (6), 338 s. Samtidig slitt skinnbd. N. på tbl. (Schwach). Tbl. m. skjevt trykk, (skjevt beskåret?). Blekkflekk på toppsn. av de siste bl. m. små pletter i margene.
Kommentar: I samme bind: Forhandlinger ved Festen i Kiøbenhavn d: 11 Decemb. 1811. Kiøbenhavn 1812, Brummer. Kobberst. tittelbl. 157 s. Heri Etatsraad Treschows tale.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Indberetninger om National= Festen den IIte December 1811, … Kong Frederik den Sjettes Befaling om et Universitet i Norge. Udgivne af Det Kongl. Selskab for Norges Vel ved …