Inspektør Snusens memoarer. Med tegninger av Audun Hetland (+) Nye Snuserier. Med tegninger av Pedro.

Utgitt: Oslo,
1961 – (1962)
111 + 120 s. Orig. fargetr. omsl. Omslagene m. smårifter og bretter, pen materie. N. på begge smusstbl.
Kommentar: “I statstjenesten er også det umulige mulig.”

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Inspektør Snusens memoarer. Med tegninger av Audun Hetland (+) Nye Snuserier. Med tegninger av Pedro.