• Hjem
  • Bøker
  • Bøker eldre enn 1850
  • PERSONHISTORIE
  • FILOSOFI OG RELIGION
  • PERSONHISTORIE
  • MEMOARER. ERINDRINGER
  • MEMOARER. ERINDRINGER
  • Johannes Bunians udførlige Levnet og Død, eller Guds Naade, som strekker sig endog til de største Syndere. Det er en sandfærig Fortælling om Forfatterens første Dragelse, og hans videre Fremgang i Naaden. Sammenskrevet af Ham Selv … (+) Christi Kierligheds ømmeste Hierte, eller …s Omvendelses=Historie, aabenhiertig og omstændelig fortalt af Forfatterens egen Erfarenhed, hvorledes Christi Kierlighed har paa en salig Maade ført og ledet ham, saavel i hans første Omvendelse, som i den videre Fremgang i Naaden, til en trøstelig Oplysning for alle Syndere ved en Forklaring over Joh. 6, 37.

Johannes Bunians udførlige Levnet og Død, eller Guds Naade, som strekker sig endog til de største Syndere. Det er en sandfærig Fortælling om Forfatterens første Dragelse, og hans videre Fremgang i Naaden. Sammenskrevet af Ham Selv ... (+) Christi Kierligheds ømmeste Hierte, eller ...s Omvendelses=Historie, aabenhiertig og omstændelig fortalt af Forfatterens egen Erfarenhed, hvorledes Christi Kierlighed har paa en salig Maade ført og ledet ham, saavel i hans første Omvendelse, som i den videre Fremgang i Naaden, til en trøstelig Oplysning for alle Syndere ved en Forklaring over Joh. 6, 37.

Utgitt: Kiøbenhavn,
1772-1773
8vo. 148, (8), 239, (1) s. I ett senere helskinnbind med spenner. Fraktur. Blyantstrek og navn på forsatser, noen små hull i ytre fals. Pen materie.
Kommentar: J. B. (1628-88), forf. av En pilegrims vandring (Pilgrim’s Progress) (1678/1684), den mest kjente og meste oversatte boken i det engelske språket, med unntak av Bibelen. Dette er den første danske oversettelsen av Bunyans selvbiografiske tekster “Grace abounding …” (1666) og “Come, and welcome, to Jesus Christ …” (1678).

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Johannes Bunians udførlige Levnet og Død, eller Guds Naade, som strekker sig endog til de største Syndere. Det er en sandfærig Fortælling om Forfatterens første Dragelse, og hans videre Fremgang i Naaden. Sammenskrevet af Ham Selv … (+) Christi Kierligheds ømmeste Hierte, eller …s Omvendelses=Historie, aabenhiertig og omstændelig fortalt af Forfatterens egen Erfarenhed, hvorledes Christi Kierlighed har paa en salig Maade ført og ledet ham, saavel i hans første Omvendelse, som i den videre Fremgang i Naaden, til en trøstelig Oplysning for alle Syndere ved en Forklaring over Joh. 6, 37.