Jubileumsnummer 100 år 1850 – 1950

Utgitt: Fylkesavisens Trykkeri,
Avisformat. 48 s. Rikt illustr. Brettet i 4., stiftet. Noe gulnet og plettet.
Kommentar: Det var i 1877 boktrykker K. H. Dyring begynte å utgi Grenmar. I 1886 kjøpte man Porsgrunds Blad som boktrykker Heckner hadde gitt ut siden 1850.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Jubileumsnummer 100 år 1850 – 1950