• Hjem
  • Bøker
  • Kulturhistorie
  • Juridisk Haandbog for Kjøbmaænd og Handlende, indeholdende Udtog af de vigtigste Love og Forordninger …saavel Handelen i Dannemark og Norge, som paa Ostindien, China, Vestindien, Grønland, Færøerne, Island og Handelen i Almindelighed …

Juridisk Haandbog for Kjøbmaænd og Handlende, indeholdende Udtog af de vigtigste Love og Forordninger ...saavel Handelen i Dannemark og Norge, som paa Ostindien, China, Vestindien, Grønland, Færøerne, Island og Handelen i Almindelighed ...

Utgitt: Kjøbenhavn,
1804
CXXIV, 600 s. Samt. slitt skinnbd.
Kommentar: “Det er tilladt med fremmede Nationers Skibe at føre Slaver til de Danske Vestindiske Øer, kun at der ikke i Betaling for hver fuldvoxen Slave af Mandkjønnet gives mere end 2 Fade Sukker à 1000 Pund Brutto …”

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Juridisk Haandbog for Kjøbmaænd og Handlende, indeholdende Udtog af de vigtigste Love og Forordninger …saavel Handelen i Dannemark og Norge, som paa Ostindien, China, Vestindien, Grønland, Færøerne, Island og Handelen i Almindelighed …