Kunstnere. Tegninger med text. 1.- 2. serie.

Utgitt: Kristiania,
[1891-92]
4to. 56 s. + 59 s. Ett portrett av hver kunstner. Orig. dekorerte helsjirtingomslag (rødt og brunt). Noe slitasje, noen bukler på del 2, materien litt løs fra omslaget (slik det gjerne er med disse bøkene). Navn (Hans N. Dahl) og navn med blyant på tittelbladet, “Wetlesen, juleaften 1891” (Wilhelm Wetlesen?).
Kommentar: Så å si alle datidens kunstnere ble intervjuet av Krohg; Skredsvig, Werenskiold, G. Munthe, Skeibrok, Thaulow, Ludv. Skramstad, Chr. Krohg selv, Edv. Diriks, Kitty Kielland, Amaldus Nielsen, Eilif Petersen, Hans Heyerdahl og ikke minst det kjente intervjuet av Edvard Munch i serie 2.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Kunstnere. Tegninger med text. 1.- 2. serie.